YERSIN INTERNATIONAL CLINIC

Giảm 5%

Ưu đãi: 
-Giảm 5% tất cả dịch vụ lẻ.
-Giảm 5% các gói khám sức khỏe (không bao gồm phí thuốc, chủng ngừa, nội soi & không áp dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác).

Điều kiện và Điều khoản chung:
-Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả chủ thẻ Sacombank.
-Chủ thẻ phải thanh toán bằng Thẻ để nhận được những ưu đãi.
-Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
-Trường hợp có các chương trình ưu đãi khác, Chủ Thẻ chỉ được tham gia một chương trình duy nhất có giá trị cao nhất, không được áp dụng nhiều hơn một chương trình ưu đãi cùng một lúc.

Địa điểm: Số 10 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Thời gian hoạt động: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (7:30 sáng – 5:00 chiều)

ĐT: 028.39336688 – 028.39330039
Website: www.yersinclinic.com

Thời gian: Từ nay đến 14/09/2018