Vui Xuân đón lộc, mở thẻ phát tài

>> Hè rộn ràng, nGàn ưu đãi

Thẻ tín dụng Sacombank

Vui Xuân đón lộc, mở thẻ phát tài

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “VUI XUÂN ĐÓN LỘC, MỞ THẺ PHÁT TÀI”
1. Tên chương trình khuyến mại: “Vui xuân đón lộc, mở thẻ phát tài”
2. Thời gian khuyến mại: từ 04/01/2016 đến 31/03/2016
3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank  

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt (chuyển vào thẻ) và thẻ Visa Prepaid
5. Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc
6. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào thẻ tín dụng, rút thăm trúng thưởng
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân sở hữu thẻ tín dụng quốc tế (không bao gồm chủ thẻ InfiniteWorld MasterCard).
8. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
8.1 Nội dung khuyến mại:
a) Khách hàng đăng ký mới
– Tặng 168.168đ cho hóa đơn thanh toán giá trị tối thiểu 500.000đ.
– Tối đa 6 lần tặng/khách hàng.
– Phân bổ số lượt tặng thưởng
Tháng 01      Tháng 02          Tháng 03
3.000 lượt    1.200 lượt          3.000 lượt
b) Chủ thẻ hiện hữu (bao gồm khách hàng mới, chủ thẻ hiện hữu và CBNV)
– Tặng 68.000đ cho 3.000 chủ thẻ tín dụng Sacombank có thực hiện giao dịch thanh toán sớm nhất, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết âm lịch (số tiền giao dịch bất kỳ). Mỗi chủ thẻ tín dụng Sacombank chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất.
– Tặng 79.000đ cho 1.000 chủ thẻ tín dụng Sacombank có thực hiện giao dịch thanh toán sớm nhất vào ngày mùng 10 Tết âm lịch (ngày vía Thần Tài) (số tiền giao dịch bất kỳ). Mỗi chủ thẻ chỉ nhận thưởng 1 lần
duy nhất.
Rút thăm trúng thưởng: Thẻ trả trước Visa trị giá 30.000.000đ/thẻ

8.2  Tổ chức quay số:

Địa điểm quay số: Tòa nhà Sacombank – Số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

8.3 Quy định và điều kiện trao giải thưởng cho chủ thẻ tín dụng Sacombank
a. Điều kiện nhận thưởng đối với khách hàng đăng ký mới:
– Áp dụng cho khách hàng đăng ký mới mở thẻ tín dụng Sacombank (không bao gồm thẻ tín dụng Doanh nghiệp, Infinite, Masterorld) nộp đơn mở thẻ tín dụng Sacombank cùng hồ sơ đính kèm đầy đủ từ ngày 04/01/2016 và được chấp thuận bởi Sacombank trước ngày 31/03/2016.

– Khách hàng mới là khách hàng chưa từng sở hữu thẻ tín dụng Sacombank (thẻ chính, không bao gồm
thẻ tín dụng Doanh nghiệp); hoặc đã thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng Sacombank (không bao gồm thẻ tín
dụng doanh nghiệp) hoặc có thẻ hết hạn trước thời điểm đăng ký thẻ ít nhất 6 tháng (không bao gồm
CBNV Sacombank và Công ty trực thuộc).

– Ngày mở thẻ tín dụng Sacombank được xác định là ngày nhập hồ sơ lần đầu tiên.

– Trường hợp khách hàng có nhiều thẻ chính, Sacombank sẽ tặng thưởng vào thẻ chính đạt điều kiện chương trình, không quá 6 lần/khách hàng.

– Giao dịch hợp lệ: là giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ bằng thẻ chính và/hoặc thẻ phụ do
Sacombank phát hành được thực hiện thành công và ghi nhận trên hệ thống Sacombank kể từ 00h
ngày 04/01 đến hết 24h00 ngày 15/04/2016 (tính theo giờ Việt Nam).

b. Điều kiện nhận thưởng đối với chủ thẻ hiện hữu (khách hàng mới, chủ thẻ hiện hữu và CBNV):
– Giao dịch hợp lệ: là giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ bằng thẻ chính và/hoặc thẻ phụ do Sacombank phát hành được thực hiện thành công và ghi nhận trên hệ thống Sacombank (tính theo giờ Việt Nam):
 Kể từ 00h Mùng 1 Tết âm lịch (08/02/2016) đến hết 24h00 Mùng 3 Tết âm lịch (10/02/2016) đối với
chương trình tặng 68.000đ.
 Kể từ 00h đến hết 24h00 Mùng 10 Tết âm lịch (17/02/2016) đối với chương trình tặng 79.000đ.
 Kể từ 00h ngày 04/01/2016 đến hết 24h00 ngày 15/04/2016 đối với chương trình quay số trúng
thưởng.

c.  Điều kiện nhận thưởng chung của chương trình

– Ưu đãi không áp dụng cho thẻ phụ và thẻ đủ điều kiện nhận thưởng nhưng hủy thẻ trước ngày
15/04/2016. Trường hợp khách hàng hủy thẻ, toàn bộ ưu đãi khách hàng đã nhận được sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ đã được hưởng ưu đãi theo giá trị giải thưởng.

– Doanh số giao dịch thanh toán của thẻ phụ sẽ tính chung với thẻ chính.

– Chương trình không áp dụng cho giao dịch ủy thác thanh toán hóa đơn, giao dịch rút tiền mặt, mua
vàng hay tương đương rút tiền mặt, thanh toán các phí và lệ phí.

– Đối với giao dịch trả góp, doanh số xét tặng thưởng được tính trên số tiền giao dịch ban đầu. (Ví dụ:
chủ thẻ thực hiện giao dịch trả góp 10.000.000đ trong 10 tháng, mỗi kỳ thông báo giao dịch thanh toán
1.000.000đ, doanh số xét tặng thưởng được tính là 10.000.000đ).

9. Trách nhiệm thông báo và trao giải:
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình “Vui xuân
đón lộc – mở thẻ phát tài” tại website của Sacombank.

10. Các điều khoản chung:

 Sacombank có quyền từ chối những hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank không hợp lệ, không đầy đủ.

 Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều Khoản và Điều Kiện này cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết thông tin chi tiết mới nhất, truy cập trang web www.sacombank.com.vn.

 Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ, hóa đơn hợp lệ và
thực hiện các thủ tục trao thưởng.

 Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra
chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch hoặc Sacombank không thể liên lạc để thông
báo trao giải thưởng.

 Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của khách hàng trong các hoạt động quảng
bá của Sacombank.

 Khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và loại thuế phát sinh
theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng chủ thẻ nhận được (nếu có).

 Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của
chương trình được liệt kê trong Thể lệ này.

 Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Sacombank không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại
nào của khách hàng.

 Căn cứ vào kết quả mở thưởng, Sacombank sẽ trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố nộp vào Ngân
sách Nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật
thương mại.

 Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ chương trình.

 Sacombank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình. Sacombank không phải là nhà cung cấp sản phẩm được sử dụng làm quà tặng của chương trình. Khách hàng khi nhận quà tặng của chương trình sẽ trở thành khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm đó. Sacombank không có trách nhiệm trả lời các thắc mắc hay khiếu nại trên.

 Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng cập nhật website www.sacombank.com.vn.

 Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:

Dịch vụ khách hàng Sacombank 24/7: 1900 5555 88 / +84 3526 6060

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN


Mở thẻ tín dụng Sacombank – Vui Xuân đón lộc, mở thẻ phát tài