Vui Xuân cùng thẻ, đón Lộc về nhà

Vui Xuân cùng thẻ, đón Lộc về nhà

 

Xuân rộn ràng, Gà Vàng gõ cửa với thẻ tín dụng Sacombank.

Hái lộc đầu xuân online và giải gà vàng may mắn.

 

Tên chương trình khuyến mại:Vui xuân cùng thẻ – Đón lộc về nhà”.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Visa Infinite, thẻ
tín dụng doanh nghiệp).

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 19/03/2017.

Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc.

Hình thức khuyến mại: Hái lộc đầu xuân online và giải gà vàng may mắn.

Đối tượng được hưởng khuyến mại:

Khách hàng cá nhân, CBNV Sacombank và công ty trực thuộc sở hữu thẻ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Visa Infinite, thẻ tín dụng doanh nghiệp).-

Cơ cấu giải thưởng:

> Thể lệ chi tiết chương trình Vui Xuân cùng thẻ, đón Lộc về nhà