Visa, Master & JCB

Sacombank có 3 loại thẻ tín dụng chính là VISA, MasterCard JCB; Ngoài ra còn có 2 loại thẻ nữa là UnionPay & Family – Napas. Đặc điểm chung, VISA thường ưu đãi cho các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, xem phim & hàng xa xỉ; MasterCard thường ưu đãi cho dịch vụ thanh toán online và các mặt hàng điện tử điện máy; Còn JCB thì thường ưu đãi là hàng tiêu dùng và ăn uống.

  • Với thẻ tín dụng VISA Sacombank gồm các loại thẻ sau: Infinite, Platinum, Cashback, SignatureLadies First, Gold & Classic.
  • Với thẻ tín dụng MasterCard Sacombank gồm các loại thẻ sau: WorldGold & Classic.
  • Với thẻ tín dụng JCB Sacombank gồm các loại thẻ sau: JCB Ultimate, Gold & Classic.

Thẻ tín dụng Sacombank JCB Ultimate

Thẻ Visa Platinum Cashback

Thẻ Sacombank MasterCard

Thẻ Sacombank Visa

Thẻ Sacombank JCB

Thẻ Sacombank Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế Visa Ladies First

Thẻ Sacombank Visa Signature

Thẻ Sacombank World MasterCard

Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Infinite