Tiện ích Visa Credit Platinum CASHBACK:

 • Hoàn tiền vượt trội
 • Bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá 10.5 tỷ đồng
 • Thành viên CLB Visa Platinum toàn cầu
Visa Credit Platinum CASHBACK

Visa Credit Platinum CASHBACK

 

HOÀN TIỀN VƯỢT TRỘI

 • 5% giao dịch online
 • 3%  giao dịch POS nước ngoài
 • 0,5% giao dịch còn lại (bao gồm MCC hàng không)

Thị trường thẻ Cashback tại Việt Nam

Điều kiện hoàn tiền:

Số tiền được hoàn đã tích lũy đạt tối thiểu 600.000đ

Quy định về số tiền được hoàn:

 • Số tiền hoàn tối đa 600.000đ/tháng/chủ thẻ (7.200.000đ/năm/chủ thẻ).
 • Số tiền hoàn được tích lũy qua từng tháng và hết hạn sau 24 tháng kể từ tháng tích lũy.
 • Số tiền được hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum Cashback của chủ thẻ.
 • Số tiền được hoàn mỗi lần là bội số của 100.000đ.

Phương thức và thời gian hoàn tiền:

 • Chủ thẻ gọi TT DVKH của Sacombank qua số điện thoại: 1800 58 58 23 hoặc +84 28 3526 6060 để yêu cầu hoàn tiền.
 • Thời gian hoàn tiền tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày chủ thẻ yêu cầu.