VIỄN THÔNG A

Trả góp 100% giá trị tất cả sản phẩm/dịch vụ từ 2.000.000 VND trở lên trong 6 tháng

Địa điểm áp dụng : Hệ thống Viễn Thông A (Chi tiết xem tại: https://vienthonga.vn/)

Website: https://vienthonga.vn/

ĐT: 1900545446 – 1900 5555 88

Email: ask@sacombank.com

Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 31/12/2018