Ưu đãi khi mua bảo hiểm Liberty với thẻ Sacombank Visa

Giảm 15% & nhận quà tặng đến 3.500.000 VNDkhi mua bảo hiểm tai nạn, du lịch, xe hơi, nhà cửa tại www.LibertyInsurance.com.vn từ nay đến 01/06/2019

Quà tặng (không áp dụng cho TravelCare): 

Phí bảo hiểm thường niên
Sau giảm giá và trước thuế VAT (VND)
Phiếu quà tặng (VND)
 8.000.000 – 10.999.999  500.000
 11.000.000 – 19.999.999 1.000.000
 20.000.000 – 29.999.999 2.000.000
 30.000.000 – 49.999.999 3.000.000
 50.000.000 3.500.000

Quà tặng áp dụng cho phí bảo hiểm du lịch TravelCare: 

Loại hợp đồng Quà tặng
Du lịch cá nhân Ví đựng hộ chiếu
Hợp đồng năm cho cá nhân Túi đeo du lịch
Hợp đồng năm cho nhóm/gia đình Vali du lịch