Từ 08 – 31/03/2018, chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Ladies First sẽ được ưu đãi:

  • Hoàn 83.000 VND trên mỗi giao dịch chi tiêu tối thiểu 300.000 VND trong ngày 08/03 với số lần hoàn tiền không giới hạn, áp dụng cho 500 giao dịch đầu tiên; và
  • Nhận 1 vali du lịch thời trang khi có 2 giao dịch chi tiêu với giá trị mỗi giao dịch từ 300.000 VND trở lên đồng thời có tổng chi tiêu ít nhất 5.000.000 VND trong cùng một tuần xét thưởng