Trọn mùa lễ hội với Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

  • Tên Chương trình khuyến mại: TRỌN MÙA LỄ HỘI 2017
  • Thời gianTừ ngày 13/11/2017 đến ngày 21/01/2018
  • Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (ngoại trừ thẻ tín dụng Visa Infinite, thẻ tín dụng doanh nghiệp)
  • Cơ cấu giải thưởng:

Ưu đãi dành cho Khách hàng mới:

Bộ quà tặng du lịch (gồm vali kéo, túi du lịch đa năng và gối kê cổ) 70 giải/tuần x 10 tuần = 700 giải thưởng

ĐIỀU KIỆN

Tặng bộ quà tặng du lịch cho khách hàng mở mới và phát sinh chi tiêu qua thẻ từ 1 triệu đồng trong vòng 15 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Chương trình ưu đãi online “Giáng sinh vui vẻ”:

Hoàn tiền Số lượng giải/tuần 10 Tuần
500,000 VND 50 500
200,000 VND 100 1000
100,000 VND 200 2000
50,000 VND 2000 20000
20,000 VND 5000 50000

ĐIỀU KIỆN

  • (1) Nhận 1 lượt với mỗi giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng.
  • (2) Nhận thêm 2 lượt với mỗi tổng chi tiêu cộng dồn 10 triệu đồng.

Tổng lượt tích lũy của khách hàng là (1)+(2). Mỗi khách hàng được tích lũy tối đa 100 lượt, riêng
CBNV Sacombank và công ty trực thuộc được tích lũy tối đa 50 lượt.