Tôi lương chuyển khoản qua Ngân hàng, cần mở thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

Tôi lương chuyển khoản qua Ngân hàng, cần mở thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?


Điều kiện mở thẻ tín dụng Sacombank đối với Quý Khách nhận lương chuyển khoản là 7 triệu đồng hàng tháng.

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu
– Bản photo không cần công chứng, trường hợp Dấu mộc không rõ cần bản chính để đối chiếu.
– Nếu chỗ ở hiện tại khác hộ khẩu, ví dụ khẩu tỉnh nhưng làm ở Sài Gòn hay Có nhà riêng, phải bổ sung thêm một trong các chứng từ sau tại địa chỉ hiện tại:
Hoá đơn điện/ Hoá đơn Nước ( Không cần Khách hàng đứng tên) / Sổ tạm trú / Giấy xác nhận tạm trú …

2. Chứng từ chứng minh thu nhập
– Hợp đồng lao động trên 3 tháng (Chụp hình từ bản chính hoặc bản photo có dấu mộc rõ nét),
– Bảng sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất (có đóng dấu của ngân hàng & ký tên Giao dịch viên),
– Form Sacombank( ký tên và ghi rõ họ tên).

HẠN MỨC TÍN DỤNG

Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế có thể vô hạn – infinte (Sacombank Visa Infinite), 8, 6, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(6) Bạn làm Toàn thời gian hay Bán thời gian, nếu là Bán thời gian sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(7) Nếu hợp đồng lao động là Tài xế, Bảo vệ, Công Nhân, … thì sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(8) Nếu Quy mô công ty là Gia đình (từ 1 đến 10 người), sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(9) Chức vụ Trưởng phòng hạn mức tín dụng sẽ lớn hơn Nhân viên cùng mức thu nhập, Trưởng phòng công ty lớn sẽ khác với Trưởng phòng công ty nhỏ

(10) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank


Tôi lương chuyển khoản qua Ngân hàng, cần mở thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?