Thời trang Elise giảm 5 – 10% cho chủ thẻ Sacombank

Giảm thêm 5% cho chủ thẻ Elise VIP Bạc/Vàng/Kim Cương khi thanh toán bằng thẻ Sacombank Visa Infinite, Visa Signature, World Mastecard, Visa Platinum và

Giảm 10% khi thanh toán bằng các thẻ Sacombank khác

Thời gian: Từ nay đến 01/07/2018

Địa điểm: Toàn hệ thống Elise (xem tại: www.elise.vn)ĐT: (024) 3964 0268