Kiểm tra số dư (dư nợ) – Thanh toán tối thiểu – Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng thẻ tín dụng Sacombank là bao lâu?

Đối với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank: thời hạn sử dụng thẻ là 3 năm.

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra số dư (dư nợ) của thẻ?

  • Tất cả các giao dịch đối với thẻ Tín dụng của Quý khách đều được nhắn SMS đến số điện thoại của Quý khách đăng ký với Sacombank.
  • [Ứng dụng] Sacombank Pay 
  • Tổng đài : 1900 5555 88

Số tiền tôi phải thanh toán của sao kê hàng tháng?

  • Với mỗi chu kỳ chốt thông báo giao dịch, Quý khách có thể thanh toán đầy đủ dư nợ phát sinh được ghi nhận trên thông báo giao dịch thẻ trước hạn (sau ngày chốt Thông báo Giao dịch, Quý khách sẽ có tối đa 25 ngày để thanh toán) hoặc cũng có thể thanh toán một phần dư nợ tuy nhiên phải đảm bảo lớn hơn số thanh toán tối thiểu hàng tháng để tránh phí phạt phát sinh.
  • Hiện Sacombank áp dụng mức thanh toán tối thiểu là 5% (≥ 100.000 VND)

Phí thường niên, lãi suất tháng và hạn thanh toán

Thanh toán các khoản tín dụng