Thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt

Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Infinite

UBND TPHCM vừa thông báo ủng hộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) triển khai thí điểm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại TPHCM.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sẽ phối hợp với Vietinbank khảo sát, lập kế hoạch kết nối hệ thống hành chính công trực tuyến của thành phố với hệ thống thanh toán của Vietinbank thực hiện thanh toán trực tuyến thu hộ phí, lệ phí hành chính công trực tuyến.

Trước mắt việc thu hộ phí, lệ phí công trực tuyến được khảo sát triển khai tại Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Hải quan, Cục Thuế của thành phố. Sau đó, tiếp tục áp dụng tại các đơn vị khác như hệ thống cửa hàng SatraMart, SaigonCoop và 3 chợ đầu mối là chợ Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn.

Cần nhắc lại định hướng để TPHCM bắt tay triển khai các giải pháp không dùng tiền mặt là Quyết định số 2454/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30-12-2016 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thay đổi dần tập quán sử dụng phương tiện thanh toán trong xã hội, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông… Mục tiêu hướng tới năm 2020 tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán cả nước ở mức thấp hơn 10%.

Khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho thấy tỷ lệ người mua sắm qua mạng thanh toán trực tuyến vẫn còn thấp. Số liệu năm 2014 có tăng so với năm 2013 nhưng vẫn có đến 64% người mua sắm trực tuyến trả sau bằng tiền mặt thông qua dịch vụ giao hàng thu tiền hộ. Hiện nay, ít người chọn cách thức thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng quốc tế ( VISA, MasterCard, JCB, AMEX…), thẻ ghi nợ nội địa hay ví điện tử, thậm chí nhiều người dù đang sở hữu thẻ ngân hàng (ATM) nhưng vẫn giữ thói quen trả tiền mặt.