Trả góp 100% giá trị tất cả sản phẩm trong 12 tháng

Phí giao dịch trả góp: 1,8%/giá trị đăng ký trả góp

Địa điểm áp dụng: Hệ thống Xuân Cầu toàn quốc (xem tại: piaggio.xuancau.com.vn)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2018