THE MAYĐO

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 5.000.000 VND trở lên trong 6 & 12 tháng

Địa điểm áp dụng: 34 Đặng Thị Nhu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 19/04/2018