THE MAYĐO Sacombank plus

Giảm 10% hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên

Địa điểm: 34 Đặng Thị Nhu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Thời gian: Từ nay đến 19/04/2018