ƯU ĐÃI

Thanh toán phí bảo hiểm – Hoàn tiền 5% không giới hạn với thẻ tín dụng Sacombank

  • Từ 01 – 31/03/2019.
  • Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank được hoàn tiền 5% (không giới hạn số tiền được hoàn) phí bảo hiểm năm đầu tiên khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank trên toàn quốc.
  • Mỗi chủ thẻ có thể tham gia đồng thời nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
  • (***) Phí năm đầu của hợp đồng bảo hiểm được phát hành bởi Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank
Thanh toán phí bảo hiểm - Hoàn tiền 5% không giới hạn với thẻ tín dụng Sacombank
Thanh toán phí bảo hiểm – Hoàn tiền 5% không giới hạn với thẻ tín dụng Sacombank