Tôi sẽ thanh toán các khoản tín dụng của mình như thế nào?

Bạn có thể chi trả các khoản tín dụng của thẻ tín dụng Sacombank dưới một số hình thức như sau:

  • [Ứng dụng] Sacombank Pay
  • Thanh toán bằng tiền mặt tại tất cả Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank trên toàn quốc hoặc nạp tiền mặt trực tiếp tại các ATM có chức năng nạp tiền của Sacombank 24/24.
  • Thanh toán qua Internet với dịch vụ Internet Banking hoặc qua điện thoại di động với dịch vụ mPlus: nếu bạn đã có tài khoản thanh toán Sacombank, bạn có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng qua Internet/điện thoại di động bất cứ khi nào bạn muốn (đăng ký dịch vụ tại tất cả Chi nhánh/PGD Sacombank)
  • Thanh toán tự động: Bạn có thể đăng ký dịch vụ Thanh toán tự động. Dịch vụ này sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản tiền gởi tại Sacombank của bạn tới tài khoản thẻ tín dụng Sacombank vào mỗi tháng. Việc ghi nợ vào tài khoản tiền gởi chỉ định tại Sacombank sẽ thực hiện 5 ngày trước ngày đến hạn thanh toán được thể hiện trên thông báo giao dịch thẻ của bạn, và bạn phải đảm bảo có đủ số dư trong tài khoản tiền gởi vào ngày đó. Nếu việc ghi nợ không thành do không có đủ số dư trong tài khoản tiền gởi của bạn, bạn phải thu xếp việc thanh toán đúng hạn.
  • Chuyển khoản:
    • Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản tiền gởi tại Sacombank sang tài khoản thẻ tín dụng Sacombank của mình tại ATM Sacombank; hoặc
    • Bạn có thể chuyển khoản từ một ngân hàng bất kỳ để thanh toán số dư nợ thẻ tín dụng bằng cách cung cấp các thông tin:

Với ngân hàng tại Việt Nam:
Đơn vị thụ hưởng: <Họ tên chủ thẻ> Tài khoản: <Số tài khoản thẻ>
Tại Ngân hàng: Sài Gòn Thương Tín – Hội sở (Trung Tâm Thẻ)

Nội dung: <Họ tên chủ thẻ>
Thanh toán cho thẻ số: <Số tài khoản thẻ>

Với ngân hàng tại nước ngoài:
Receiver: <Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank> Swift code: <SGTTVNVX>
Beneficiary: <Cardholder name>
Card number: <Card account number> Content: <Cardholder name>
Payment for <Card account number>

 

>> Phí thường niên, lãi suất tháng và hạn thanh toán
>> Kiểm tra số dư (dư nợ) – Thanh toán tối thiểu – Thời hạn sử dụng