Sinh nhật VUI, ưu đãi LỚN

>> Thế Giới Điểm thưởng

Thẻ tín dụng Sacombank

Mở thẻ tín dụng Sacombank

 Hoàn 10% cho hóa đơn từ 1 triệu đến dưới 2 triệu  Hoàn 20% cho hóa đơn từ 2 triệu đến dưới 3 triệu  Hoàn 30% cho hóa đơn từ 3 triệu

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “SINH NHẬT VUI – ƯU ĐÃI LỚN”

1. Thời gian khuyến mại: kể từ 10/10/2015 đến 31/12/2015

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi: Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank ngoại trừ thẻ tín dụng Infinite, thẻ tín dụng doanh nghiệp.

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền mặt, Quà tặng, điểm thưởng

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền, tặng quà

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có độ tuổi từ 18 trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định Pháp luật, có nhu cầu đăng ký phát hành thẻ tín dụng (thẻ chính) lần đầu và đáp ứng các điều kiện phát hành và sử dụng thẻ do Sacombank và pháp luật quy định.

7. Cơ cấu giải thưởng
Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại là 2,785,000,000 VNĐ (Hai tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng)

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1 Nội dung khuyến mãi:

8.1.1. Chương trình ưu đãi dành cho KH mới:

– Ưu đãi 1: Tặng 15.000 điểm thưởng khi đăng kí, kích hoạt và sử dụng thẻ mua hàng sau khi kích hoạt thẻ.
Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12
1.000 KH  1.000 KH  1.000 KH

– Ưu đãi 2: Hoàn tiền cho giao dịch thanh toán đầu tiên. Tối đa 1.500.000 đối với chủ thẻ Platinum, 1.000.000 đối với chủ thẻ còn lại. Các mức hoàn như sau:

 Hoàn 10% cho hóa đơn từ 1 triệu đến dưới 2 triệu

 Hoàn 20% cho hóa đơn từ 2 triệu đến dưới 3 triệu

 Hoàn 30% cho hóa đơn từ 3 triệu

Loại thẻ       Tháng 10  Tháng 11   Tháng 12   Tổng
Platinum     200 triệu    250 triệu  300 triệu  750 triệu
Khác          200 triệu       400 triệu 400 triệu  1 tỷ

– Ưu đãi 3: Đổi Iphone với 1 điểm tích lũy theo chương trình thế giới điểm thưởng. Mỗi tuần 1 Iphone. Ngày thực hiện đăng kí đổi Iphone là ngày thứ năm hàng tuần lúc 15h00, lần đầu tiên vào ngày 29/10 và kéo dài trong 12  tuần liên tiếp
8.1.2. Chương trình chăm sóc tất cả Khách hàng:
– Tặng phiếu giảm giá 20% vé máy bay, tối đa 3 triệu đồng/lần/KH.
– Hình thức nhận phiếu giảm giá: Chủ thẻ tham gia quy đổi trên web Sacombank thành công đầu tiên theo từng đợt sẽ nhận được Phiếu giảm giá (phiếu):
– Thời gian quy đổi: Từ 9h00 đến 21h00 các đợt như sau: đợt 1; 24/11/2015, đợt 2: 08/12/2015, đợt 3:
08/01/2016
Cụ thể:
 KH đạt điều kiện doanh số 15 triệu tháng 10 sẽ được tham gia quy đổi phiếu giảm giá đợt 1
 KH đạt điều kiện doanh số 15 triệu tháng 11 sẽ được tham gia quy đổi phiếu giảm giá đợt 2
 KH đạt điều kiện doanh số 15 triệu tháng 12 sẽ được tham gia quy đổi phiếu giảm giá đợt 3

8.2 Điều kiện áp dụng:
8.2.1. Chương trình dành cho KH mới:

– KH mới là chủ thẻ đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank nộp đơn đăng kí thẻ chính cùng hồ sơ đính kèm đầy đủ từ ngày 10/10/2015 và được chấp nhận bởi Sacombank trước ngày 31/12/2015. Đồng thời KH chưa từng sở hữu thẻ tín dụng Sacombank chính (bao gồm thẻ tín dụng nội địa và quốc tế, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp) hoặc đã thanh lý toàn bộ thẻ tín dụng Sacombank (không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp) trước thời điểm đăng kí thẻ ít nhất 6 tháng. Đối với KH có thẻ tín dụng đã hết hạn, KH được tính là KH mới thì thẻ hiện hữu phải hết hạn ít nhất 6 tháng trước thời điểm mở thẻ mới.

– Ngày đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank được xác định là ngày nhập hồ sơ lần đầu tiên (Trạng thái thể hiện trên website TTT Portal là “Hồ sơ mới”)

– Giao dịch thanh toán là giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, tương
đương rút tiền mặt, giao dịch mua vàng, trang sức, phí hoặc lệ phí) được thực hiện trong thời gian chương
trình và ghi nhận trên hệ thống Sacombank từ ngày 10/10/2015 đến hết ngày 31/01/2016.

– Giao dịch thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính.

– Ưu đãi tặng điểm thưởng: Giao dịch thanh toán hợp lệ nhận điểm thưởng là giao dịch được thực hiện kể từ sau thời điểm KH kích hoạt thẻ, không quy định số tiền tối thiểu giao dịch và phải thực hiện trong vòng 15
ngày kể từ ngày kích hoạt. Mỗi Khách hàng chỉ được tặng điểm thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian
chương trình.

– Ưu đãi hoàn tiền: Giao dịch thanh toán hợp lệ nhận hoàn tiền là giao dịch thanh toán đầu tiên được thực
hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn 1 lần duy nhất trong thời gian
chương trình.

– Ưu đãi tặng Iphone:
 Chủ thẻ phải đổi điểm thưởng để nhận ít nhất 3 món quà tặng khác nhau trong danh mục quà tặng
thế giới điểm thưởng trước ngày đăng kí đổi Iphone ít nhất 1 ngày làm việc. 3 món quà đổi hợp lệ
chỉ được tính khi điểm của KH dùng để đổi điểm được trừ trên hệ thống Sacombank.

 Quà tặng đổi không bao gồm đổi dặm thưởng/dặm xét hạng Vietnamairlines hoặc đổi các món
quà theo chương trình khuyến mãi khác trong thời gian chương trình (ví dụ: chương trình giảm
50% điểm thưởng,…), không áp dụng đổi quà theo hình thức đổi quà nửa điểm nửa tiền. Món quà
thứ tư KH sẽ được đổi Iphone chỉ với 1 điểm thưởng.

 Hình thức đổi quà: KH thực hiện đổi quà theo từng đợt tại trang web đổi quà Sacombank. KH đạt
giải là KH tham gia đổi quà và điền đầy đủ, chính xác các thông tin yêu cầu sớm nhất.

 KH có thể tham gia đổi Iphone nhiều lần trong thời gian chương trình nhưng mỗi khách hàng chỉ
được nhận tối đa 1 Iphone trong suốt chương trình.

 Trường hợp 2 KH có thời gian hoàn tất đổi quà Iphone trên web Sacombank như nhau và đạt điều
kiện của chương trình, chương trình sẽ xét ưu tiên theo thứ tự như sau (1) KH có doanh số cao
hơn tính đến thời điểm đổi iphone ít nhất 1 ngày làm việc (2) KH bắt đầu đăng nhập tham gia quy
đổi sớm hơn trên web Sacombank.
– Chương trình không áp dụng chủ thẻ phụ, CBNV Sacombank và Công ty trực thuộc.
– KH không được hủy thẻ tín dụng Sacombank trong thời gian chương trình. Trong trường hợp KH hủy thẻ, toàn bộ ưu đãi KH đã nhận được sẽ được trừ tiền trực tiếp vào thẻ đã được hưởng ưu đãi theo giá trị của giải thưởng.
– Ngân sách hoàn tiền/quà tặng có hạn và sẽ được chuyển cho tháng kế tiếp nếu còn dư từ tháng trước.

8.2.2. Chương trình chăm sóc KH:
– KH phải đạt doanh số tối thiểu 15 triệu đồng/tháng. Doanh số giao dịch tháng được tính từ ngày đầu tháng
đến ngày cuối tháng, riêng tháng 10 được tính từ ngày bắt đầu chương trình
– KH có thể tham gia quy đổi phiếu giảm giá nhiều lần (tối đa 3 lần) trong thời gian chương trình nếu doanh
số mỗi tháng đạt tối thiểu 15 triệu đồng. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 phiếu giảm giá duy nhất trong
thời gian chương trình. Phiếu giảm giá chỉ áp dụng cho 1 lần mua duy nhất.
– Trường hợp 2 KH có thời gian hoàn tất đổi phiếu giảm giá trên web Sacombank như nhau và đạt điều kiện
của chương trình, chương trình sẽ xét ưu tiên theo thứ tự như sau (1) KH có doanh số cao hơn trong tháng
xét doanh số giao dịch thanh toán để tham gia quy đổi đợt đó (2) KH bắt đầu đăng nhập tham gia quy đổi
sớm hơn trên web Sacombank
– Ví dụ:
 Doanh số tháng 10 KH đạt 15 triệu, KH được tham gia quy đổi đợt 1 vào tháng 11 nhưng chưa  nhận được phiếu giảm giá do đăng kí quy đổi chậm hơn các KH khác hoặc đăng kí chưa đúng thông tin cá nhân.
 Doanh số tháng 11 KH đạt 16 triệu, KH được tham gia quy đổi đợt 2 vào tháng 12 và nhận được
phiếu quà tặng giảm giá 20%
 Doanh số tháng 12 KH đạt 15 triệu, KH không được tham gia quy đổi đợt 3 vào tháng 01 do KH đã
nhận được phiếu giảm giá trong đợt quy đổi tháng 12
– Giao dịch thẻ phụ được tính cho chủ thẻ tín dụng Sacombank chính.
– CBNV Sacombank và Công ty trực thuộc được tham gia chương trình này.
– Phiếu giảm giá còn dư từ tháng trước sẽ được chuyển cho tháng kế tiếp. Áp dụng giảm giá trên tổng hóa
đơn thanh toán của KH cho 1 nhóm tối đa 2 khách hàng mua vé.

8.2.3. Chương trình giảm giá đặc biệt:
– Ưu đãi 1 và 2 áp dụng cho thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng Sacombank quốc tế.
– Ưu đãi 3 chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng Sacombank Visa, Master (mỗi KH chỉ được 1 lần giảm giá duy nhất dựa theo tài khoản của KH đăng kí với LAZADA) và 4 chỉ áp dụng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master, JCB.
– Ngân sách có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách

9. Phương thức trao quà:
– Thời gian tặng điểm thưởng: Được thực hiện hàng ngày làm việc.
– Thời gian hoàn tiền: Được thực hiện hàng tuần.

10. Trách nhiệm thông báo:
– Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình tại website của Sacombank.

11. Các qui định khác.
– Sacombank có quyền từ chối những hồ sơ đăng ký thẻ không hợp lệ, không đầy đủ.
– Sacombank có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các Điều Khoản và Điều Kiện này cùng với nội dung của chương trình mà không cần thông báo cho khách hàng. Để biết thông tin chi tiết mới nhất, truy c ập trang web www.sacombank.com.vn
– Sacombank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các thẻ hợp lệ, giao dịch hợp lệ, hóa đơn hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao thưởng.
– Sacombank có quyền gửi 1 số thông tin cơ bản của KH nhận được phiếu giảm giá 20% cho đối tác bán vé để đảm bảo ưu đãi dành cho Khách hàng được thực hiện bởi khách hàng như: Họ tên, Email, Phone, Birthday, Address, CMND.
– Sacombank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch hoặc chủ thẻ không thể liên lạc để thông báo trao thưởng.
– Sacombank thực hiện ghi nợ tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc
chương trình trong trường hợp khách hàng đã được tặng thưởng nhưng vi phạm điều kiện thể lệ chương trình.
– Sacombank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của chủ thẻ trong các hoạt động quảng bá của
Sacombank.
– Chủ thẻ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập không thường xuyên và các loại thuế phát sinh (nếu có) theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào giá trị giải thưởng chủ thẻ nhận được.
– Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này.
– Căn cứ vào kết quả mở thưởng, Sacombank trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố nộp vào Ngân sách Nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương Mại.

– Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:

Dịch Vụ Khách Hàng Sacombank 24×7: 1900 5555 88

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, Tp.HCM


Mở thẻ tín dụng SacombankSinh nhật VUI, ưu đãi LỚN