SILK PATH HOTEL HANOI

Giảm 10% giá tốt nhất hiện có (Best Available Rate)

Giảm 10% Menu thực phẩm – đồ uống (không gồm dịch vụ Banquet)

  • Thời gian: Từ nay đến 30/07/2018
  • Địa chỉ: 195-199 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội l ĐT: (04) 3266 5555