Giảm 200.000 VND cho đơn hàng từ 1.000.000 VND tại shopee.vn hoặc qua ứng dụng Shopee với thẻ tín dụng Sacombank Visa/ Mastercard vào ngày:

  • 20/03/2018 (10h – 16h)
  • Thứ 4 hàng tuần (10h – 16h) từ 21/03 – 18/04/2018

Áp dụng cho 100 chủ thẻ đầu tiên giao dịch thành công mỗi ngày