SHERATON HOTEL HA NOI

Giảm đến 30%

Ưu đãi:
– Giảm 30% trên phí thành viên CLB sức khỏe.
– Giảm 10% trên giá phòng tốt nhất theo ngày (BAR rate) & dịch vụ F&B.

Địa điểm áp dụng: K5 NGHI TÀM, PHƯỜNG QUẢNG AN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Website:  www.sheratonhanoi.com
Thời gian áp dụng: Từ nay đến 07/09/2018