SBJ

Trả góp 100% giá trị hóa đơn trong 6,9,12 tháng cho:

  • Trang sức gắn đá CZ
  • Trang sức gắn đá màu
  • Trang sức kim cương
  • Nhẫn cặp
  • Đá màu ép vỉ

Địa điểm áp dụng: Các cửa hàng SBJ toàn quốc (xem tại: www.sacombank-sbj.com)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 10/10/2018