[Sacombank Pay] Nhập hội chung vui

CÙNG SACOMBANK PAY NHẬP HỘI CHUNG VUI

– Đối tượng: Áp dụng cho CBNV và khách hàng (KH) sử dụng ứng dụng Sacombank Pay phiên bản mới nhất từ 1.1.0 trở lên.

– Thời gian: Từ 01/04/2019 đến khi hết số lượng quà tặng

1. TÍNH NĂNG CHIA HÓA ĐƠN

Khi thực hiện tính năng chia hóa đơn, người thực hiện tính năng này sẽ nhận thẻ nạp điện thoại 50.000vnd, thỏa các điều kiện sau:

– Chương trình áp dụng cho tổng số tiền của người được chia hóa đơn phải từ 500.000 đồng.

– Người nhận yêu cầu chuyển tiền cần phải thực hiện chuyển tiền thành công.

– Mỗi KH chỉ nhận ưu đãi 1 lần.

– Áp dụng: 2.000 lượt đầu tiên.

Trên Ứng dụng Sacombank Pay: Chọn Tất cả > Nhắc chuyển tiền > Nhập số tiền cần chuyển tiền, ảnh hóa đơn (nếu có), nhập SĐT người nhận, số tiền > Tiếp tục > mPass > Xác nhận.

(*) Xem ưu đãi chi tiết tính năng chia hóa đơn tại đây

2. TÍNH NĂNG GIỚI THIỆU BẠN BÈ
Ưu đãi:
Khi thực hiện tính năng chia sẻ bạn bè, người giới thiệu sẽ được nhận thẻ nạp điện thoại 50.000vnd
Tặng 50 cặp vé CGV mỗi tuần cho 50 khách hàng có số lượt giới thiệu ứng dụng Sacombank Pay đến bạn bè nhiều nhất trong 06 tuần đầu tiên.

Điều kiện: 
Người được giới thiệu đăng ký thành công & phát sinh ít nhất 01 giao dịch bất kỳ trong thời gian diễn ra chương trình.
Áp dụng đối với:
+ Thẻ nạp điện thoại: 6.000 lượt giới thiệu đầu tiên (áp dụng cho CBNV và KH)
+ Cặp vé CGV: 50 khách hàng giới thiệu nhiều nhất mỗi tuần, tối đa 300 KH (chỉ áp dụng cho KH)

Đối với người giới thiệu: Trên Ứng dụng Sacombank Pay: Chọn Tất cả > Giới thiệu bạn bè > Mục “mã giới thiệu của bạn”, chọn chia sẻ ngay  > Chọn “Danh sách” để xem danh sách người được giới thiệu đăng ký thành công.

Đối với người được giới thiệu: Tải ứng dụng Sacombank Pay từ App store /Google Play > Đăng ký tài khoản > Chọn Tất cả  > Giới thiệu bạn bè > Nhập mã người giới thiệu > Bấm xác nhận > Thực hiện bất kỳ giao dịch trên Sacombank Pay

(*) Xem ưu đãi tính năng giới thiệu bạn bè tại đây