Runam Bistro và Café Terrace ưu đãi cho thẻ Sacombank UnionPay

Tặng 140.000 VND cho mỗi chi tiêu 620.000 VND (mức tặng tối đa 420.000 VND cho 1.860.000 VND chi tiêu) bằng thẻ Sacombank UnionPay

Thời gian & Địa điểm

Thời gian:Từ nay đến 15/10/2018

Địa điểm: 32-34-36 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa