Quốc Thi Fitness Center

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trong 6, 9, 12 tháng

Địa điểm áp dụng: 72 Hàm Nghi, Tầng 2, Căn hộ HAGL, Đà Nẵng

ĐT: 0236 3500 918 / 0901 911 234

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/05/2019