Cách tránh bị tính lãi
Với thẻ tín dụng Sacombank, bạn được hưởng tối đa 55 ngày tín dụng không lãi suất khi mua sắm; Hãy thanh toán đầy đủ số dư tài khoản trước ngày đáo hạn thanh toán; Tránh sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc quy đổi tiền mặt.

Phí thường niên

  • Visa/Mastercard/JCB chuẩn: 299.000 đồng
  • Visa/Mastercard/JCB vàng : 399.000 đồng
  • Visa Platinum Cashback : 999.000 đồng

Lãi suất tháng: [1,6% 2,5%]

Ngày thông báo giao dịch và hạn thanh toán

  • Ngày sao kê là 05 thì hạn thanh toán là ngày 30.
  • Ngày sao kê là 30 thì hạn thanh toán là ngày 25.

Cách tính lãi

  • Lãi được cộng dồn hàng ngày trên số dư tài khoản và được tính đến hết ngày cuối cùng của chu kỳ thông báo giao dịch. Lãi sẽ được tính trên các giao dịch thanh toán nếu số dư tài khoản không được thanh toán đầy đủ vào ngày đáo hạn thanh toán hàng tháng.
  • Lãi của giao dịch rút tiền mặt hoặc giao dịch tương đương rút tiền mặt (chuyển tiền, mua séc du lịch, mua thẻ trả trước…) được tính từ ngày thực hiện giao dịch cho tới khi toàn bộ giá trị giao dịch được thanh toán đầy đủ. Không áp dụng thời hạn miễn lãi cho các giao dịch này.

Thời hạn miễn lãi

  • Với thẻ tín dụng Sacombank bạn được hưởng tối đa 55 ngày tín dụng không lãi suất khi mua sắm; Thời hạn miễn lãi tối đa gồm 30 ngày trong chu kỳ thông báo giao dịch và thêm 25 ngày của thời hạn thanh toán.
  • Nếu bạn đã thanh toán đầy đủ theo thông báo giao dịch trước ngày đáo hạn, và thực hiện việc mua sắm vào ngày đầu tiên của chu kỳ thông báo giao dịch kế tiếp, bạn sẽ được hưởng đầy đủ 55 ngày miễn lãi suất.

>> Kiểm tra số dư (dư nợ) – Thanh toán tối thiểu – Thời hạn sử dụng