Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Thẻ Tín Dụng ANZ – Phần 4

thẻ tín dụng – Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Thẻ Tín Dụng ANZ


Hỏi: Lãi suất được tính như thế nào?
Đáp: Lãi suất được cộng dồn hàng ngày trên số dư tài
khoản và được tính đến hết ngày cuối của chu kỳ
bảng sao kê giao dịch.
Hỏi: Thời hạn miễn lãi suất được tính như thế nào?
Đáp: Với thẻ tín dụng ANZ, bạn được hưởng tối đa 45
ngày tín dụng không tính lãi suất khi mua sắm.
Thời hạn miễn lãi suất bao gồm 30 ngày trong
chu kỳ sao kê tài khoản và thêm 15 ngày của thời
hạn thanh toán.
Nếu bạn đã thanh toán đầy đủ theo bảng sao kê
kỳ trước vào ngày đáo hạn, và thực hiện việc mua
sắm vào ngày đầu tiên của chu kỳ bảng sao kê kế
tiếp, bạn sẽ được hưởng đầy đủ 45 ngày miễn lãi
suất.

Các loại thẻ tín dụng Sacombank

Kiến thức Thẻ tín dụng
Hỏi: Làm cách nào để tôi tránh thanh toán lãi suất?
Đáp: Bạn có thể tránh việc thanh toán lãi suất bằng
cách luôn luôn thanh toán toàn bộ số dư tài
khoản trước ngày đến hạn thanh toán và tránh
việc ứng tiền mặt.

Hỏi: Bao lâu thì tôi phải thanh toánbảng sao kê giao dịch?
Đáp: Việc thanh toán phải được thực hiện ít nhất 1 lần
mỗi tháng trước ngày đến hạn thanh toán. Bạn
có thể thanh toán bằng nhiều lệnh thanh toán và
nhiều lần tùy thích, chỉ cần đảm bảo thanh toán
số dư tối thiểu vào ngày đến hạn thanh toán.