Nhận ngay quà tặng từ 7-Eleven khi thanh toán qua Moca với thẻ Sacombank

Nhận ngay mã khuyến mãi (đổi 1 ly coffee/slurpee) khi thanh toán bằng ứng dụng Moca với thẻ Sacombank từ 20.000 VND tại hệ thống 7-Eleven

  • Mỗi khách hàng được nhận thưởng tối đa 2 lần
  • Mã khuyến mãi không có giá trị quy đổi tiền mặt
  • Không áp dụng đối với thẻ trả trước/thẻ phi vật lý Sacombank
  • Giao dịch thanh toán phải được ghi nhận thành công trên hệ thống của Moca

Thời gian
Từ 15/06 – 23/07/2018

Nhận ngay quà tặng từ 7-Eleven khi thanh toán qua Moca với thẻ Sacombank

Nhận ngay quà tặng từ 7-Eleven khi thanh toán qua Moca với thẻ Sacombank