NHÀ HÀNG INTERNOS

Giảm 25% trên hóa đơn thức ăn

Địa chỉ: 26 Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906 969 981 hoặc 0906 301 299

Website: www.internos.vn

Email: info@internos.vn