NHÀ HÀNG BIA SỨ

Giảm 10% 

Không bao gồm đồ uống

Địa chỉ: 23 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: subia.com.vn

Thời gian: Từ nay đến 31/01/2018