NGỌC LAN GOLD

Sản phẩm kim cương: Giảm 15% 

Sản phẩm ngọc trai:
  • Chuỗi trai nước ngọt: Giảm 15%
  • Chuỗi trai nước mặn: Giảm 12%  
  • Các sản phẩm trai gắn trên vàng: Giảm 10%
Sản phẩm đá quý: Giảm 10% Sản phẩm nhẫn cưới: Giảm 3 – 5%

Địa chỉ: Số 93, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 3 944 9259
Web: trangsucngoclan.comThời gian: Từ nay đến 31/12/2018