Ngày không tiền mặt với thẻ Plus

  • Tặng chuyến nghỉ dưỡng 25.000.000 VND cho cả gia đình khi có tổng doanh số thanh toán qua POS cao nhất từ 16 – 30/06/2019 với thẻ thanh toán Plus
  • Vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình tại đây
Ngày không tiền mặt với thẻ Plus
Ngày không tiền mặt với thẻ Plus