NGÂNLƯỢNG.VN

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên tại www.nganluong.vntrong 6,9,12,24 tháng

Địa điểm áp dụng: Các địa điểm kinh doanh có đăng ký tham gia chương trình trả góp lãi suất 0% tại đây

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 10/04/2018.