Thế nào là chủ thẻ chính?

Thẻ tín dụng sacombank – Thế nào là chủ thẻ chính?


Chủ thẻ chính là người đứng ra mở tài khoản và chịu trách nhiệm về số dư trong tài khoản. Chủ thẻ chính có thể yêu cầu cấp thẻ phụ cho tài khoản thẻ tín dụng của mình. Chủ thẻ phụ sẽ được phát hành thẻ tín dụng liên kết với tài khoàn của chủ thẻ chính.
Chủ thẻ chính chịu trách nhiệm về số dư trong tài khoản thẻ. Do vậy một điều rất quan trọng là chủ thẻ chính phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định cho phép người khác là chủ thẻ phụ của mình, phải thống nhất với người này về cách thức sử dụng thẻ tín dụng và giám sát việc sử dụng thẻ của người này sau đó.

>> Thẻ phụ – Nâng hạn mức

Thông báo giao dịch thẻ tín dụng của bạn
Hàng tháng bạn sẽ nhận được bản thông báo giao dịch thẻ tín dụng bao gồm những nội dung sau:
Chi tiết các giao dịch trong khoảng thời gian nêu trong bản thông báo giao dịch
Lãi suất và các phí khác
Số dư tài khoản được cập nhật
Các tài khoản thanh toán đã thực hiện và đến hạn
Bạn hãy đọc kỹ thông báo giao dịch để chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng.
Bạn phải luôn luôn kiểm tra số tiền nợ Ngân hàng (gọi là số dư cuối kỳ) và thời điểm Ngân hàng yêu cầu bạn thực hiện giá trị thanh toán tối thiểu hàng tháng, giá trị tín dụng mà bạn đã sử dụng và giá trị hạn mức tín dụng Ngân hàng cấp cho bạn.
Nếu bạn không nhận được bản thông báo giao dịch của mình, vui lòng gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1900 5555 88 / +84 8 3526 6060 để yêu cầu gửi bản thông báo giao dịch cho bạn.

Khoản thanh toán của tôi ở mức nào?
Để chỉ phải trả số tiền lãi thấp nhất, bạn hãy cố gắng thanh toán đầy đủ số dư cuối kỳ hàng tháng vào ngày đáo hạn.
Nếu không thể trả hết được số dư cuối kỳ, bạn phải trả một phần nào đó và ít nhất bằng giá trị thanh toán tối thiểu. Giá trị thanh toán tối thiểu là số tiền thấp nhất mà bạn phải trả hàng tháng để có thể duy trì tài khoản thẻ tín dụng của mình
Nếu bạn không thanh toán giá trị tối thiểu vào ngày đáo hạn, bạn có thể chịu phí thanh toán chậm và tài khoản thanh toán của bạn có thể bị tạm khóa hoặc bị đóng.
Hàng tháng bạn phải thực hiện khoản thanh toán tối thiểu ngay cả khi không nhận được thông báo giao dịch.