• Ưu đãi dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB ( hạng Vàng và Chuẩn):
  • Tặng nón bảo hiểm thời trang cho giao dịch đầu tiên (rút tiền hoặc thanh toán) từ 500.000 – 1.000.000 VND
  • Hoàn 200.000 VND cho giao dịch đầu tiên khi thanh toán, mua sắm trên 1.000.000 VND

Thể lệ chương trình tại đây