Lương nhận Tiền Mặt làm thẻ tín dụng Sacombank được không?

Tôi lương lương Tiền Mặt thu nhập trên 7 triệu/tháng thì (1) Thủ tục Hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank gồm những gì, và (2) Hạn mức tín dụng bao nhiêu ?

Trả lời:

Anh/Chị lương Tiền Mặt thu nhập trên 7 triệu/tháng :

(1) CMND và Hộ Khẩu,

(2) Form Sacombank có xác nhận và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan( ký tên và ghi rõ họ tên).

Thủ tục Hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank Anh/Chị lương Tiền Mặt thu nhập trên 7 triệu/tháng đơn giản tuy nhiên nếu Anh/Chị khai thông tin không chính xác sẽ bị từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank.

Hạn mức tín dụng có thể 10, 5, 3, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP

(6) Bạn làm Toàn thời gian hay Bán thời gian, nếu là Bán thời gian sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(7) Nếu hợp đồng lao động là Tài xế, Bảo vệ, Công Nhân, … thì sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(8) Nếu Quy mô công ty là Gia đình (từ 1 đến 10 người), sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(9) Chức vụ Trưởng phòng hạn mức tín dụng sẽ lớn hơn Nhân viên cùng mức thu nhập, Trưởng phòng công ty lớn sẽ khác với Trưởng phòng công ty nhỏ.