Lucia Beauty Clinic & Spa

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 6 & 12 tháng

Địa điểm áp dụng: 22B Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 05/10/2018