Làm thẻ tín dụng Sacombank với Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Nếu Quý Khách Hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ định kỳ đóng phí là Năm & có hiệu lực trên 21 ngày của Dai-ichi Life, Prudential, Manulife, AIA, Bảo Việt, Chubb Life, Hanwha Life, Sun Life thì làm thẻ tín dụng Sacombank với Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thủ tục hồ sơrất đơn giản, dễ dàng:

  • (1) CMND và Hộ Khẩu,
  • (2) Chụp hình Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ,
  • (3) Form Sacombank ( ký tên và ghi rõ họ tên).