LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB StarCity Nha Trang Hotel

LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB StarCity Nha Trang Hotel

StarCity Nha Trang Hotel
Status: from 15 September 2016 to 15 September 2017
English Vietnamese
Campaign Overview Giới thiệu chương trình
Customers when paying with JCB card will get 30% discount on public room rate before VAT and service fee. Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được giảm giá 30% giá phòng công bố trước thuế và dịch vụ.
Campaign period Thời gian triển khai chương trình
September 15, 2016 – September 15, 2017 Từ ngày 15/9/2016 – 15/9/2017
Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình
72- 74 Tran Phu St., Nha Trang City 72 – 72 Trần Phú, Nha Trang
Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
All JCB brand cards are eligible for this campaign. Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.
Notes Chú ý
-You must pay by JCB card to get the discount.’
-You can ask any inquiries at the hotel.
-The hotel reserves the right to make the final decision if there is conflicting interpretations of the campaign content.
– Not applicable during public holidays and Tet.
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB.
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại khách sạn.
*Khách sạn có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.
* Không áp dụng cho các ngày lễ, ngày Tết.