LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB Restaurants at Saigon Center

LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB Restaurants at Saigon Center

Restaurants at Saigon Center
Status: ongoing until 15 January 2018
English Vietnamese
Campaign Overview Giới thiệu chương trình
Customers when paying with JCB card will get 10% on total bill Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn
Campaign period Thời gian triển khai chương trình
From now until 15 January 2018 Từ nay đến 15/01/2018
Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình
– Gyu Shige: L5 – L6, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8958
– Lava Stone: 96B Nam Kỳ Khởi Nghĩa St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 6271 3786

Oedo Alley Japananese Food Village Food Court:
– Nhà hàng Tamoya Udon: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8869
– Nhà hàng Gourmet Yatai: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8869
– Nhà hàng Bankara Ramen: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8869
– Nhà hàng Sushisen: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8869
– Nhà hàng Tokyo Sundubu: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8869
– Nhà hàng Botejyu: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi St., Bến Nghé Ward, District 1, HCMC. Tel: 08 3821 8869

– Nhà hàng Gyu Shige: L5 – L6, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8958
– Nhà hàng Lava Stone: 96B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 6271 3786

Các nhà Hàng trong khu Ẩm thực Oedo Alley Japananese Food Village:
– Nhà hàng Tamoya Udon: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8869
– Nhà hàng Gourmet Yatai: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8869
– Nhà hàng Bankara Ramen: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8869
– Nhà hàng Sushisen: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8869
– Nhà hàng Tokyo Sundubu: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8869
– Nhà hàng Botejyu: L5 – 09, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3821 8869

Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
All JCB brand cards are eligible for this campaign. Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.
Notes Chú ý
-You must pay by JCB card to get the discount.’
-You can ask any inquiries at the restaurant.
-The restaurant reserves the right to make the final decision if there is conflicting interpretations of the campaign content.
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB.
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại nhà hàng.
*Nhà hàng có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.