LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB Magnolia Kitchen & Café

LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB Magnolia Kitchen & Café

Magnolia Kitchen & Café
Status: ongoing until 31 August 2017
English Vietnamese
Campaign Overview Giới thiệu chương trình
Customers when paying with JCB card will get 10% discount before tax & service. Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được giảm giá 10% trước thuế và dịch vụ.
Campaign period Thời gian triển khai chương trình
September 01, 2016 – August 31, 2017 Từ ngày 01/09/2016 – 31/08/2017
Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình
190 – 192 Đề Thám Street, District 1, HCMC 190 – 192 Đề Thám, Quận 1, TP. HCM
Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
All JCB brand cards are eligible for this campaign. Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.
Notes Chú ý
-You must pay by JCB card to get the discount.’
-You can ask any inquiries at the restaurant.
-The restaurant reserves the right to make the final decision if there is conflicting interpretations of the campaign content.
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB.
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại nhà hàng.
*Nhà hàng có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.