LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB Karuizawa Shirt

LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB Karuizawa Shirt


Karuizawa Shirt
Status: ongoing until 30 Sep 2017
English Vietnamese
Campaign Overview Giới thiệu chương trình
Customers when paying with JCB card will get 10% discount after tax and service for 2D Supima Cotton shirts and 15% discount after tax and service for REGAL shoes Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được hưởng ưu đãi giảm 10% sau thuế và dịch vụ cho áo sơ mi 2D Supima Cotton và 15% sau thuế và dịch vụ cho giày REGAL
Campaign period Thời gian triển khai chương trình
April 1, 2017 – September 30, 2017 Từ ngày 01/04/2017 – 30/09/2017
Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình
Karuizawa Shirt
Hoang Thanh Tower, 114 Mai Hac De, Hanoi
Cửa hàng Karuizawa Shirt
Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội
Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
All JCB brand cards are eligible for this campaign. Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.
Notes Chú ý
-You must pay by JCB card to get the discount.’
– The offer does not apply for products on sales and clearance.
– The offer does not apply simultaneously with other discount schemes.
-You can ask any inquiries at the shop.
-The shop reserves the right to make the final decision if there is conflicting interpretations of the campaign content.
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB.
*Ưu đãi này không áp dụng cho hàng giảm giá và thanh lý.
*Ưu đãi này không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại cửa hàng.
*Cửa hàng có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.