LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB GoGi House

LÀM THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHỦ THẺ TÍN DỤNG SACOMBANK JCB GoGi House


GoGi House
Status: will start from 1 Mar 2017 until 31 May 2017
English Vietnamese
Campaign Overview Giới thiệu chương trình
Customers when paying with JCB card will get 15% discount on food
* Maximum discount amount is 300,000vnd/transaction
Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ JCB sẽ được giảm giá 15% trên đồ ăn
* Số tiền giảm giá tối đa là 300.000đ/giao dịch
Campaign period Thời gian triển khai chương trình
March 1, 2017 – May 31, 2017
* The promotion will be ended when out of budget before the last promotion date
Từ ngày 01/03/2017 – 31/05/2017
* Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách trước thời hạn
Participating outlets Hệ thống cửa hàng áp dụng chương trình
GoGi House chain restaurants in Vietnam Chuỗi nhà hàng GoGi House tại Việt Nam
Cards Eligible for this Campaign Các loại thẻ có thể sử dụng trong chương trình này
All JCB brand cards are eligible for this campaign. Tất cả các thẻ thương hiệu JCB đều có thể sử dụng trong chương trình lần này.
Notes Chú ý
-You must pay by JCB card to get the discount.’
-You can ask any inquiries at the restaurant.
-GoGi House reserves the right to make the final decision if there is conflicting interpretations of the campaign content.
*Quý khách chỉ được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ JCB.
*Quý khách có thể hỏi thêm thông tin tại nhà hàng.
*GoGi House có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong nội dung khuyến mại.