KOBE TEPPANYAKI

Giảm 15% với thẻ Sacombank hạng Infinite, World Mastercard, Visa Signature, Visa Platinum                         

Giảm 10% với thẻ Sacombank khác

Địa điểm: 13A Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM

Thời gian: Từ nay đến 30/03/2018