Mua hàng miễn thuế

Thẻ tín dụng Sacombank – Mua hàng miễn thuế


1. Định nghĩa thuật ngữ:
o Mua hàng miễn thuế (tax free shopping): là những hàng hóa được bán với mức giá ưu đãi (miễn/giảm thuế) cho những đối tượng khách hàng nhất định.

o Cửa hàng miễn thuế có thể là hội viên của các tổ chức/cơ quan hoàn thuế (Global Blue, Premier Tax Free, Global Refund GST Scheme…), hoặc theo chương trình, quy định riêng của các cửa hàng miễn thuế đó.

o Đối tượng được miễn thuế: tùy theo từng quốc gia quy định, hàng hóa được miễn thuế dựa trên thông tin kháchhàng nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh; thông tin cửa hàng, giá trị hóa đơn, thời gian mua hàng hội đủ điều kiện được hoàn thuế và hàng hoá chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.

>> Kiến thức Thẻ tín dụng

o Số tiền hoàn thuế: tùy theo chính sách của mỗi tổ chức/quốc gia.
Ví dụ: Việt Nam: Số tiền thuế GTGT được hoàn thuế bằng 85% tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế.
Singapore: hoàn lại 7% thuế hàng hóa và dịch vụ.

2. Thực hiện yêu cầu hoàn thuế:
2.1. Tại cửa hàng
Khi mua sắm tại cửa hàng miễn thuế, yêu cầu cửa hàng cấp phiếu hoàn thuế hoặc vé eTRS, điền đầy đủ thông tin và ký tên tại nơi xuất. Tập hợp đầy đủ các hóa đơn/ biên nhận gốc trước khi rời cửa hàng.
(eTRS – Electronic Tourist Refund Scheme: cửa hàng bán lẻ có Hệ thống Hoàn thuế Điện tử cho Du khách.)
2.2. Trước khi khởi hành
Phải thực hiện điền đầy đủ thông tin vào mẫu biểu hoàn thuế trước khi tới sân bay
Phải thực hiện thủ tục hoàn thuế trước khi ký gửi/ dự định xách tay hàng hóa. Nếu hàng hóa có:
 Vé eTRS: đến Máy eTRS tự phục vụ.
 Phiếu hoàn thuế: đến Quầy Kiểm soát Hải quan, đóng mộc hải quan trên Phiếu yêu cầu hoàn thuế.
Thủ tục hải quan: Phiếu hoàn thuế/ vé eTRS, hóa đơn/ biên nhận gốc, hàng hóa, passport/ giấy xuất cảnh.
2.3. Nhận tiền hoàn thuế
Yêu cầu chi trả tiền hoàn thuế bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng hoặc ngân phiếu.
Sau khi đã được đóng dấu tại Quầy Kiểm soát Hải quan, hãy đến các quầy tương ứng do Global Blue hoặc Premier
Tax Free tại Phòng chờ Quá cảnh Khởi hành (sau khi làm thủ tục Xuất cảnh) để nộp các phiếu đã được đóng dấu và nhận tiền hoàn thuế.