Tạo quảng cáo trên Facebook

1. Đăng ký tạo quảng cáo trên Facebook với Thẻ tín dụng Sacombank
Bước 1: chọn phần “Tạo quảng cáo”
Bước 2: Chọn mục tiêu quảng cáo: Số lượt thích trang, truy cập vào trang web…
Bước 3: Chọn trang hoặc ứng dụng cần quảng cáo
Bước 4: Chọn hình ảnh cho quảng cáo và nhập văn bản cho quảng cáo
Bước 5: Chọn đối tượng khách hàng mục tiêu
Sau khi tạo quảng cáo, bạn sẽ có thể xác định đối tượng khách hàng mục tiêu
Bước 6: Chọn chiến dịch, đặt tên nhóm quảng cáo, thiết lập ngân sách và lịch trình quảng cáo
Sau đó, chọn “Đánh giá trình tự” để xem tổng quan lại quảng cáo

>> Kiến thức Thẻ tín dụng

Lưu ý:
– Card number: 16 số ở mặt trước thẻ (4364-xxxx-xxxx-1234)
– Expire date: ngày hết hạn (Until End)
– Security Code: 3 số cuối cùng ở băng chữ ký mặt sau thẻ
– Postcode: mã tỉnh, ví dụ 70000 là Postcode của HCM.
Facebook sẽ thực hiện giao dịch 1 USD để xác nhận tài khoản. Do đó, bạn cần lưu ý tài khoản
thẻ của bạn phải có tối thiểu 1 USD để thực hiện thành công giao dịch.

2. Hướng dẫn tạm ngừng, xóa chiến dịch quảng cáo hoặc xóa thông tin thanh toán:
Bước 1: Chọn Quản lý quảng cáo
Bước 2: Lựa chọn hiến dịch, hóm quảng cáo hoặc uảng cáo muốn dừng hoặc xóa
Chọn hiến dịch, hóm quảng cáo hoặc uảng cáo cụ thể mà bạn muốn dừng hoặc xóa. Để dừng,
thay đổi Trạng thái của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo b ng công t c chuyển ở cột
Trạng thái.
Để xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, chọn ô bên cạnh nội dung mà bạn muốn xóa và
nh p vào n t hỉnh s a và chọn óa…
Lưu ý: Đối với quảng cáo đã xóa s ẽ không thể b t đầu lại, nên dừng quảng cáo nếu sau này muốn
chạy lại các chương trình quảng cáo đó.

3. Hướng dẫn thêm hoặc xóa phương thức thanh toán
a. Hướng dẫn thêm phương thức thanh toán:
Bước 1: Truy cập chức năng Thêm phương thức thanh toán
Từ Quản lý quảng cáo  Chọn “ ác phương thức thanh toán”  Chọn “Thêm phương thức thanh
toán”
Bước 2: Cung c p thông tin thanh toán
Nhập thông tin thẻ hoặc mã phiếu giảm giá quảng cáo của Facebook
ác nhận thêm phương thức thanh toán thành công
b. Hướng dẫn xóa phương thức thanh toán
gười dùng chỉ xóa được các phương thức thanh toán không phải là phương thức thanh toán chính.
Trong trường hợp chỉ có 01 phương thức thanh toán, người dùng phải đóng tài khoản quảng cáo trên
Facebook để dừng t t cả quảng cáo.
ách 1:
Từ Quản lý quảng cáo  Chọn ác phương thức thanh toán  Chọn phương thức thanh toán cần
xóa
ách 2:
Nh p vào biểu tượng ở trên cùng bên phải của trang Facebook và chọn Thiết lập thanh toán 
Nh p vào ác khoản thanh toán trong cột bên trái
Trong phần Phương thức thanh toán, nh p vào Quản lý nh p vào óa bên dưới thẻ tín dụng để xóa.4. Hướng dẫn khiếu nại không thừa nhận giao dịch Facebook
uý khách vui lòng thực hiện t t cả các hướng dẫn sau:
– Gọi số hotline TTDVKH 1900 5555 88 để khóa thẻ ngay
– Kiểm tra lại các chiến dịch quảng cáo để biết giao dịch phát sinh từ chiến dịch nào
– Tạm ngưng hoặc xóa những chiến dịch không còn s dụng
Lưu ý: Nếu uý khách đã từng giao dịch tại Facebook trước đây, Ngân hàng sẽ không hỗ trợ khiếu nại
các trường hợp không thừa nhận giao dịch. uý khách sẽ liên hệ trực tiếp với Facebook để giải quyết
khiếu nại.