Tạo tài khoản Apple

thẻ tín dụng sacombank – Tạo tài khoản Apple


1. Đăng ký tài khoản Apple
a. Dành cho máy tính Bước1: Truy cập website
Truy cập vào https://www.apple.com  Chọn Store Vietnam (cờ VN ở góc phải bên dưới)

Bước 2: Chọn chức năng tạo tài khoản
Chọn Create New Account để tạo tài khoản  Chọn Continue 2 lần để sang bước tiếp theo
Bước 3: Đăng ký thông tin tài khoản
Cung cấp đầy đủ thông tin: địa chỉ email, mật khẩu, câu hỏi và câu trả lời bảo mật, ngày sinh  Chọn Continue

>> Giao dịch trực tuyến – OTP – CVC
>> Kiến thức Thẻ tín dụng

Bước 4: Đăng ký thông tin tài khoản thanh toán
Lựa chọn hình thức thanh toán (thẻ Visa, Master…) và cung cấp thông tin tài khoản thẻ. Apple sẽ trừ 1 USD để kiểm tra thẻ hợp lệ đồng thời gởi email xác thực địa chỉ Email đăng ký tài khoản Apple.

Lưu ý:
– Card number: 16 số ở mặt trước thẻ (4364-xxxx-xxxx-1234)
– Expire date: ngày hết hạn (Until End)
– Security Code: 3 số cuối cùng ở băng chữ ký đằng mặt sau thẻ
Bước 5: Hoàn tất xác thực tài khoản
Mở email xác thực từ Apple  Chọn Verify Now để xác thực địa chỉ Email  Nhập Email và Password đăng ký trên cửa sổ đăng nhập của Apple  Chọn Verify Address để hoàn tất.

b. Dành cho iPhone, iPad:
Bước 1: Truy cập tài khoản Apple trên Ipad/ Iphone
Truy cập ứng dụng App Store  Chọn View Apple ID  Nhập Password tài khoản Apple  Nhấn vào mục Payment Information
Bước 2: Chọn loại thẻ và nhập thông tin số thẻ, ngày hết hạn và mã số bảo mật security code  Chọn Done (góc phải màn hình) để hoàn tất đăng ký tài khoản thanh toán
Lưu ý:
– Card number: 16 số ở mặt trước thẻ (4364-xxxx-xxxx-1234)
– Expire date: ngày hết hạn (Until End)
– Security Code: 3 số cuối cùng ở băng chữ ký phía mặt sau thẻ
Apple sẽ thực hiện giao dịch 1 USD để xác nhận tài khoản iTunes. Do đó, bạn cần lưu ý thẻ của bạn phải có tối thiểu 1 USD trong tài khoản thẻ để thực hiện thành công giao dịch.

2. Hướng dẫn xóa thông tin thanh toán trên tài khoản Apple

Để xóa phương thức thanh toán, bạn vào mục Payment information  Chọn None để xóa các thông tin về thẻ sau đó chọn Done trên góc phải màn hình để hoàn tất.
Lưu ý: Để đảm bảo thông tin thẻ và thông tin tài khoản được bảo mật khi giao dịch iTunes:
 Không lưu và nhớ Password trên máy
 Đăng xuất khỏi tài khoản khi không có nhu cầu sử dụng
 Không lưu thông tin tài khoản Apple và Password trong điện thoại.