Giao dịch tại Amazon

1. Giao dịch và thay đổi thông tin thanh toán cho tài khoản Amazon:

a. Giao dịch tại Amazon:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản Amazon
Truy cập website http://www.amazon.com  Đăng nhập vào tài khoản (nếu có) hoặc đăng ký tạo tài
khoản

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm
Chọn sản phẩm cần mua  Nhấn nút Add to Cart (hoặc Add to Basket)

 Nhấn nút Proceed to checkout để tiến hành thanh toán

>> Kiến thức Thẻ tín dụng

Bước 3: Chọn phương thức giao hàng
Điền đầy đủ thông tin địa chỉ cần thiết để Amazon giao hàng  Nhấn nút Continue
Xác nhận lại địa chỉ giao hàng  Tiếp tục nhấn nút Continue để chọn phương thức giao hàng nhanh hoặc chậm (Choose a delivery option)

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán:
– Nhập thông tin in trên thẻ gồm tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn
– Nhấn nút Add your card để hoàn tất lựa chọn
Các thông tin cần lưu ý:
– Card number: 16 số ở mặt trước thẻ (4364-xxxx-xxxx-1234)
– Expiration date: ngày hết hạn (Until End)

Bước 5: Chọn đơn vị tiền tệ thanh toán
Tiếp tục nhấn nút Continue để kiểm tra lại đơn hàng đang mua  Nhấn nút Pay in VND  Amazon sẽ xác nhận giao dịch thành công và gửi email xác nhận cho bạn  Hoàn tất giao dịch

b. Xóa thông tin thanh toán hiện hữu trên tài khoản Amazon: Đăng nhập vào tài khoản, chọn Your Account

 Chọn Manage Your Payment Methods
 Nhấn nút Delete

 Chọn Confirm để xác nhận thao tác.

c. Thay đổi thông tin thẻ thanh toán trên tài khoản Amazon:
Đăng nhập vào tài khoản, chọn Your Account  Chọn Manage Your Payment Methods
 Chọn Edit Payment Method
 Nhập thông tin thẻ thanh toán khác và nhấn Continue để hoàn tất.

2. Đăng ký và hủy đăng ký thành viên tại Amazon Prime:

a. Đăng ký thành viên:
Đăng nhập vào website http://www.amazon.com
 Chọn Get started như hình bên dưới:
 Nhấn nút Start your 30-day free trial
Vui lòng đọc kỹ những điều khoản khi đăng ký thành viên Amazon Prime. Nhập số thẻ, ngày hết hạn và tên của bạn để đăng ký thành viên tại Amazon Prime  Hoàn tất giao dịch tại Amazon Prime.

Lưu ý:
– Amazon sẽ thực hiện giao dịch 1 USD để xác nhận tài khoản. Do đó, bạn cần lưu ý tài khoản thẻ của bạn phải có tối thiểu 1 USD để thực hiện thành công giao dịch.
– Thời gian dùng thử miễn phí là 30 ngày. Sau 30 ngày, Amazon sẽ tự động tính phí 79 EUR cho một năm sử dụng. Để tránh bị tính khoản tiền này, bạn có thể vào mục Your Account, chọn Do Not Upgrade.

b. Hủy gia hạn thành viên tại Amazon Prime:
Vào Help & Customer Service  Chọn mục End Your Amazon Prime Membership
 Chọn Manage Prime Membership
 Thông tin tài khoản Amazon của bạn sẽ nêu rõ thời gian bạn đăng kí thành viên. Nếu bạn không hủy trong thời gian dùng thử Amazon Prime, Amazon sẽ tự động trừ phí thường niên một năm như trong điều kiện và điều khoản của Amazon. Nếu bạn không muốn tốn phí thường niên thì nhấn nút Do not continue như hình bên dưới.

Màn hình xác nhận lại việc muốn hủy thành viên Amazon Prime xuất hiện. Nếu muốn hủy thì chọn Do not continue  Màn hình thông báo chương trình thành viên của Amazon sẽ được kết thúc sau 30 ngày dùng thử  Hoàn tất việc hủy.