Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC – Phần 8

thẻ tín dụng – Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC


26. Tôi có thể yêu cầu ghi nợ tự động 50% số dư nợ thẻ tín dụng hay không?
Rất tiếc hiện tại ngân hàng chỉ hỗ trợ ghi nợ tự động tối thiểu hoặc toàn bộ, quý khách có thể chủ động
thanh toán số tiền khác thông qua máy ATM, dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc gọi cho nhân viên dịch vụ
khách hàng.

27. Khi thẻ tín dụng HSBC bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, tôi nên làm gì?
Nếu Thẻ tín dụng HSBC của bạn bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, vui lòng gọi ngay cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi tại số máy (84 8) 37 247 247 để được hỗ trợ.
Xin lưu ý bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả các khoản giao dịch phát sinh từ thẻ tín dụng của bạn
cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo mất thẻ và hoàn thành việc ghi nhận việc mất thẻ

Các loại thẻ tín dụng Sacombank

Kiến thức Thẻ tín dụng

28. thẻ tín dụng HSBC có giá trị trong vòng bao lâu?
Thông thường, thẻ tín dụng HSBC có giá trị trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, một số thẻ có thời gian sử dụng
ngắn hơn, như là thẻ tín dụng cá nhân hoặc doanh nhiệp của người nước ngoài có hợp đồng lao động tại
Việt Nam dưới 4 năm.
Lưu ý: Trong quá trình gia hạn thẻ và đợi nhận thẻ mới Quý khách vẫn có thể sử dụng thẻ cho giao dịch mua hàng tại các điểm chấp nhận thẻ tuy nhiên Quý khách bị hạn chế việc sử dụng thẻ cho các giao dịch trực tuyến. Quý khách chỉ có thể sử dụng thẻ bình thường trở lại khi nhận và kích họat thẻ mới

29. Thẻ phụ là gì?
Thẻ phụ cho phép bạn mở rộng tiện ích của thẻ tín dụng đến những người thân. Hạn mức tín dụng của Thẻchính sẽ được chia sẻ với (những) Thẻ phụ. Bản sao kê hằng tháng của bạn sẽ liệt kê tất cả giao dịch của Thẻ chính và (những) Thẻ phụ

30. Chủ thẻ phụ có cần phải chứng minh thu nhập hay không?
Ngân hàng không yêu cầu chứng minh thu nhập của Chủ thẻ phụ vì Thẻ phụ được phát hành dưới tài khoản của Thẻ chính.

31. Một số điểm chấp nhận thẻ có thu thêm khoản phí khoảng 3% trên số tiền giao dịch nếu thanh toán
bằng thẻ. Phí này có hợp lệ không?
Ở Việt Nam hiện nay vẫn có một số điểm chấp nhận thanh toán thẻ thu thêm phí nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ. Trường hợp Quý khách biết cửa hàng thu thêm phụ phí này nhưng vẫn chấp nhận thanh toán,
Ngân hàng và Visa/Master sẽ không bồi hoàn khoản phí này lại cho Quý khách.